EI!!

ELS JOVES TENIM MOLT A DIR!!

Es convoca la XII edició del

CONCURS LITERARI BOLLERÉ

de relats breus per a joves.

Es tracta d’un concurs organitzat per l’Ajuntament de Blanes amb la finalitat de promoure la creació literària del públic juvenil.

A continuació trobareu les pautes que haureu de seguir si voleu presentar els vostres relats i participar:

Els terminis de presentació són

del 16 de novembre al 5 de desembre de 2020.

Els treballs es poden presentar:

  • Personalment s’ha de sol.licitar cita prèvia a atenció ciutadana a www.blanes.cat/citaprevia i presentar en el Registre General de l’Ajuntament (Passeig de Dintre, 29, 17300 BLANES) Tel. 972 37 93 00) HORARI: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30h comunicant que participeu al concurs i mantindran les vostres dades amb un pseudònim.
  • Enviant-los per correu certificat a l’adreça de l’ajuntament (Passeig de Dintre, 29 – 17300 BLANES). Els treballs segellats amb posterioritat al 5 de desembre de 2020 quedaran exclosos.

Dins d’aquest sobre certificat hi haurà:

– un  sobre gran TANCAT que inclourà els treballs (5 còpies de cada relat) ; a l’exterior d’aquest  sobre hi ha de figurar: “XII Concurs Literari Bolleré”, el pseudònim de l’autor, el títol del treball i la categoria.

– un sobre petit amb les dades personals del participant:

Títol del treball

Nom i cognoms del participant

Fotocòpia del DNI o document acreditatiu

Adreça postal, telèfon/s de contacte i e-mail.

En els treballs que es presentin per correu comptarà com a data de lliurament la que figuri al mata-segells.

Només podrà presentar-se una obra per autor.

Extensió i Format:

Els relats es poden escriure en llengua catalana o castellana. La temàtica és lliure, i hauran de tenir una extensió mínima de 3 fulls i una màxima de 6 fulls. Tots els treballs s’han de presentar en format Word, en lletra Arial mida 12, interlineat 1’5, impresos a una sola cara i pàgines numerades.

Categories i premis:

Els premis es divideixen en dos categories:

Categoria A: joves de 17 a 25 anys. 500 euros per al relat guanyador i 150 euros per al relat finalista.

Categoria B: joves de 12 a 16 anys. 200 euros per al relat guanyador i 50 euros per al relat finalista.

Descarregat les bases en format PDF aquí:

#biblioblanes     #bolleré

Segueix-nos a:
Segueix-nos
Segueix-nos
Visit Us
Follow Me
Segueix-nos
Segueix-nos
Segueix-nos
Bolleré 2020 – Terminis i Presentació d’originals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *