La biblioteca vol fomentar la lectura, el treball i l’estudi, introduir activitats de formació, dinamització i lleure per al públic jove.

La Biblioteca Comarcal de Blanes, com a biblioteca pública, té com a objectius principals facilitar instruments que ajudin a satisfer les necessitats d’informació, educació i lleure de totes les persones, i esdevenir un espai de relació i sociabilitat, un centre d’accés a la informació local i un punt d’animació cultural i promoció de la cultura.

En marc teòric neix un espai propi a la biblioteca destinat als joves on oferim una sèrie de serveis per facilitar el treball i l’estudi, fomentar la lectura i dinamitzar el lleure dels usuaris a partir de 12 anys.

Bibliorecerca

Catàlegs

Dinamització

Homework

Novetats

Sales d’estudi

Treballs en grup

Visites