El projecte Àlbums rapejats, ideat, dirigit i coordinat pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona, es basa en la descoberta literària i l’acompanyament lector per part de joves amb edats compreses entre els 16 i els 17 anys, a través de tallers amb un caràcter marcadament inclusiu, pensat per a tota mena de perfils, siguin lectors o no.
Es tracta d’una proposta pensada per fomentar el coneixement de nous formats i que permeti generar preguntes més enllà de la lectura. El llibre i la lectura han d’esdevenir l’eina per a la transformació i desenvolupament personal i col·lectiu i també un recurs per potenciar la reflexió i el pensament crític.
Amb l’objectiu de connectar amb els participants i facilitar la creativitat dels joves, s’utilitza el rap com a mitjà d’expressió i es compta amb el suport de diversos talleristes, amb experiència en projectes de caràcter formatiu i pedagògic, familiaritzats amb el hip-hop i amb gènere musical propi d’aquest moviment cultural.
El resultat final del procés és l’elaboració de lletres de forma conjunta per part dels participants (que posteriorment es musiquen i graven) sobre les temàtiques tractades.