La biblioteca Jove està sotmesa a la normativa general de la Biblioteca Comarcal de Blanes.

La normativa de la biblioteca Jove està pensada per a joves entre 15 i 25 anys, però es pot flexibilitzar l’edat d’entrada sempre que els usuaris es comportin correctament. Els menors de 12 anys, en cap cas podran fer ús d’aquesta sala. Pel que fa als majors de 25 se’ls aconsellarà utilitzar l’altell o el primer pis.

 • La biblioteca jove està pensada per estudiar i treballar. Cal que hi hagi un clima que permeti el treball i l’estudi. El personal que hi hagi al taulell de préstec i el personal de consergeria seran els responsables de que així sigui.
 • Es mantindrà una actitud correcta mantenint el silenci i es respectarà al personal de la biblioteca.
 • Hi ha una sala disponible per a fer treballs en grup. En aquesta sala, quan s’hagi reservat a aquest efecte, es podrà parlar amb un to de veu moderat, sempre que no es molesti a les persones que hi pugui haver estudiant a la resta de la biblioteca jove.
 • En acabar la consulta d’un document es deixarà en un dels llocs destinats a aquest ús.
 • Els usuaris s’hauran d’abstenir de:
  • menjar, beure o fumar. Només està permès beure aigua.
  • escriure o fer senyals en cap document.
  • reservar punts de lectura.
  • malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i immobles que integren el conjunt de la Biblioteca.
  • canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la Biblioteca
  • realitzar activitats que puguin molestar els altres usuaris o entorpir el funcionament normal de la Biblioteca.
  • connectar els telèfons mòbils sense mode silenciat, i contestar les trucades dins les instal·lacions.

Normativa