Terminis de presentació dels originals:

del 2 al 30 de novembre de 2018.

Els treballs es poden presentar:

  • Personalment al Registre General de l’Ajuntament (Passeig de Dintre, 29, 17300 BLANES) Tel. 972 37 93 00) comunicant que participeu al concurs i mantindran les vostres dades amb un pseudònim.
  • Enviant-los per correu certificat a l’adreça de l’ajuntament (Passeig de Dintre, 29 – 17300 BLANES). Els treballs segellats amb posterioritat al 30 de novembre de 2018 quedaran exclosos.

Dins d’aquest sobre certificat hi haurà:

– un  sobre gran TANCAT que inclourà els treballs (5 còpies de cada relat) ; a l’exterior d’aquest  sobre hi ha de figurar: “X Concurs Literari Bolleré”, el pseudònim de l’autor, el títol del treball i la categoria.

– un sobre petit amb les dades personals del participant:

Títol del treball

Nom i cognoms del participant

Fotocòpia del DNI o document acreditatiu

Adreça postal, telèfon/s de contacte i e-mail.

 

En els treballs que es presentin per correu comptarà com a data de lliurament la que figuri al mata-segells.

 

Només podrà presentar-se una obra per autor.

 

Extensió i Format:

Els relats es poden escriure en llengua catalana o castellana. La temàtica és lliure, i hauran de tenir una extensió mínima de 3 fulls i una màxima de 6 fulls. Tots els treballs s’han de presentar en format Word, en lletra mida 12, interlineat 1’5 i impresos a una sola cara.

 

Podeu consultar les bases íntegres clicant aquí.

#biblioblanes     #bolleré

 

 

Segueix-nos a:
Segueix-nos
Segueix-nos
Visit Us
Follow Me
Segueix-nos
Segueix-nos
Segueix-nos
Bolleré 2018 – Terminis i Presentació d’originals
Etiquetat a:                    

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *